Uživatel:

Heslo:


Poslat heslo

Registrace!
Rubriky
 • ... (23.9.2013)
 • ... (2.9.2013)
 • ... (19.8.2013)
 • ... (22.7.2013)
 • ... (8.7.2013)
 • ... (24.6.2013)
 • ... (10.6.2013)
 • ... (27.5.2013)
 • ... (13.5.2013)
 • ... (29.4.2013)
 • ... (15.4.2013)
 • ... (1.4.2013)
 • ... (18.3.2013)
 • ... (4.3.2013)
 • ... (18.2.2013)
 • ... (4.2.2013)
 • ... (21.1.2013)
 • ... (7.1.2013)
 • ... (24.12.2012)
 • ... (10.12.2012)
 • ... (10.12.2012)
 • ... (26.11.2012)
 • ... (26.11.2012)
 • ... (13.11.2012)
 • ... (12.11.2012)
 • ... (6.11.2012)
 • ... (5.11.2012)
 • ... (30.10.2012)
 • ... (29.10.2012)
 • ... (29.10.2012)
Tantra : 
Zasláno od honza dne 1.2.2006 0:00:00 (7738 otevření)
Tantra

Sexuální stud nám zabraňuje v transformaci sexu v lásku


Úvod:

K tomuto článku mne vyprovokovaly některé názory známého sexuologa MUDr Radima Uzla na to, jak civilizace "pokazila" sex. Z jeho slov mám totiž dojem, že i on jako mnoho "osvícených vědců" si sice uvědomuje nepřirozenost a dokonce škodlivost uměle vytvořeného "sexuálního studu", ale zároveň z nich vyplývá, že návody sexuologů jak z tohoto "průšvihu" ven se ukazují jako neúčinné. Já jsem přesvědčen, že existuje velmi účinná cesta k návratu k přirozenosti, kterou je Tantra

Sexualita je totiž naprosto přirozená


Sexualita je přírodní jev a u člověka se projevuje spontánně a v podstatě na nevědomé úrovni odjakživa.
Duchovní rozměr však dostala až tím, co nazýváme "kultivace sexu" nebo také „erotikou“. Kultivací sexu můžeme rozumět vše, čím lidé oddělili pohlavní styk, jako ryzí akt rozmnožování od sexuálního prožitku v širším slova smyslu. Tedy kultivací sexu začal člověk toužit po příjemné zkušenosti se sexuálním vzrušením, aniž by tím v prvé řadě usiloval pouze o reprodukci.

Biologickou sexuální aktivitu tak člověk její kultivací obohatil o estetický rozměr, kterým se sexualita stává přirozenou součástí vědomých projevů člověka směřujících do vyšších rozměrů vnímání sebe sama.

Jedním ze skutečně paradoxních jevů však je to, že zároveň s „kultivací“ sexuality se objevil sexuální stud. Lidé tak pod vlivem naprosto nesmyslných civilizačních návyků skrývají své intimní aktivity i části těla, které jsou s jejich sexualitou spojeny a tak potlačují vnější znaky své přirozené sexuality.

Sexuální stud tedy není fenoménem biologickým, ale civilizačním. V naší křesťanské společnosti se sexuální stud dokonce stal výrazem „dobrých mravů“
a tak se sexuální stud stal jedním z fenoménů křesťanské kultury

Sexualitu vyjádřenou projevy umění v literatuře, obrazech, či fotografiích, provázenou projevy kultivovaného vyjadřování sice přijímá bez rozpaků většina i křesťanské veřejnosti, ale sexuální stud jako fenomén současné společnosti však zůstává!

Naprosto jiné podmínky pak poskytuje sexualitě bez studu láska. A nemění na účinnosti přijetí sexuality beze studu ani to, že láska je často zaměňována s pouhým sexuálním vábením. Člověk když miluje se stává přirozeným a tak má snahu chovat se přirozeně i při svých sexuálních projevech. Sexuální stud je však tak hluboce zakořeněný v nás všech, že nám brání i v prožívání lásky

Jak z toho

Sexuální stud je možno odbourat např. působením některých chemických látek, které dokážou náhle odbrzdit kulturní bariéry studu. Tyto látky sice sehrávají roli jakéhosi "séra pravdy", ale ve své podstatě rozkládají osobnost člověka. Jejich účinnost však svědčí zcela jednoznačně o tom, že sexuální stud si lidé „naroubovali“ na původní živočišnou sexualitu jako brzdu bránící rozvoji vědomé sexuality.

Zbavit se nepřirozeného sexuálního studu lze však i metodami, které dlouhodobě prokázaly nejenom, že nejsou lidstvu škodlivé, ale naopak navracejí sexualitě její přirozenost.

Tantra je cesta

Jednou z nejúčinnějších metod, které pomáhají vrátit člověka k přijímání sexuality bez nánosu civilizačních deformací a která odbourává nepřirozený sexuální stud je soubor meditativních cvičení - Tantra. Tantra vytváří prostor ke kultivací sexuální touhy. Tantra je cesta vědomého návratu k jednotě mezi naší mužskou a ženskou energií a tím přechodu od naší vnitřní duality k jednotě těla a ducha. Tantra je cesta k transformaci sexu v lásku.

HonzaR

P.S.
„Tantra je cesta k vědomému porušení všech konvencí a morálních přikázání, které k sexualitě přiřadily náboženské a společenské normy.
Tantrická cesta nám napomůže v návratu k přirozenému sexuálnímu vyjádření v prostředí lásky“
( Moje osobní zkušenost z Tantrou)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze pro tisk Poslat tento článek přátelům
Komentář je vlastnictvím jeho autora. Neodpovídáme za jeho obsah.
   
Pro plánování kurzů a akcí, evidenci účastníků a rozesílání pozvánek používáme Seminar-CRM

Osho, reiki, tantra

webdesign-brno.cz