Uživatel:

Heslo:


Poslat heslo

Registrace!
Rubriky
 • ... (23.9.2013)
 • ... (2.9.2013)
 • ... (19.8.2013)
 • ... (22.7.2013)
 • ... (8.7.2013)
 • ... (24.6.2013)
 • ... (10.6.2013)
 • ... (27.5.2013)
 • ... (13.5.2013)
 • ... (29.4.2013)
 • ... (15.4.2013)
 • ... (1.4.2013)
 • ... (18.3.2013)
 • ... (4.3.2013)
 • ... (18.2.2013)
 • ... (4.2.2013)
 • ... (21.1.2013)
 • ... (7.1.2013)
 • ... (24.12.2012)
 • ... (10.12.2012)
 • ... (10.12.2012)
 • ... (26.11.2012)
 • ... (26.11.2012)
 • ... (13.11.2012)
 • ... (12.11.2012)
 • ... (6.11.2012)
 • ... (5.11.2012)
 • ... (30.10.2012)
 • ... (29.10.2012)
 • ... (29.10.2012)
 : 
Zasláno od Pranama dne 23.9.2013 0:00:00 (3093 otevření)

Jelikož se tantra dotýká naší nejsilnější životní energie, tedy sexuální, najdeme zde léčivé aspekty na mnoha úrovních . Následující výčet je tedy pouze empirickým shrnutím možných benefitů a zásahů a zdaleka nemůže postihnout celý léčivý proces, se kterým se můžeme potkat, když se dá do pohybu tato "ohnivá energie". Vše v tantře se odehrává skrze přímý přítomný prožitek . Jakákoliv následná kategorizace do pojmů je omezující, neb vše je propojeno se vším a např. ozdravění naší osobní sexuality, posílení našich fyzických orgánů, je přínosem pro potenciální partnerský vztah, právě tak jako napojení na naši intuici a tělesné pocity nás vede k moudřejším rozhodnutím v partnerském či zcela běžném praktickém životě...... .......Přečtěte si práce napsané na konec školy MOHENDŽODÁRO, tantrajógy pro ženy...některé příběhy jsou hodně osobní, jiné se zase snaží zachytit teorii Mohendžodáro .....některé zveřejněné pod pseudonymem, jiné přímo pod autorm.....budeme je publikovat postupně, jedenkrát za čtrnáct dní jako seriál... .......

Tantra a léčení

Helena Křováková


Podpora individuální sexuální energie
Ozdravění pohlavních orgánů, přísun nové energie a odstranění bloků, které nám mnohdy roky brání v otevřeném prožitku radosti.

Láskyplné přijetí nedokonalostí vlastního těla, odhození falešného studu, podpora sebevědomí, důraz na hodnoty vnitřní krásy a vyzařování namísto společenské "masky",tedy sociální zdravé chování a nalezení hodnoty ve vztahu k okolí
Sdílení intimity ve dvou a léčení partnerských vztahů.

Porozumnění a hlavně přímé procítění polarity muž a žena, pochopení, kdy a jak energie mezi dvěmi jedinci proudí či kde je zablokována.

Posun našeho řídícího centra zpátky do břicha, pánve, vyživení ženského či naopak mužského pólu bytí. Tantra vyživuje především pól ženský, a to i u mužů. V páru však uznává ideál Shivy a Shakti, jejich specifiku, uctívá joni i lingam a jejich posvátné spojení jako symbol celistvosti a dvou aspektů každého jedince.
Propojení s celkem , podpora spirituality, svobody a tranzovních léčivých stavů.

Cílem řady tantrických technik je očista našeho hlavního energetického kanálu v oblasti páteře. Jde nejen o o harmonii mezi jednotlivými centry, jejich vyváženému nasycení energií, ale o posílání energií i do vyšších "duchovních center. Tělo zde zůstává "chrámem", místem, ze kterého neutíkáme, ale naopak je plně využíváme k meditaci. Tantra se věnuje ozdravění a obnovení základních kamenů našeho energetického těla, dotýká se i našich temnot a třináctých komnat, zákazů a studů, ukotvuje člověka ve fyzickém těle a realitě.Obrazně řečeno, v ideálním stavu stojíme nohama pevně na zemi, čerpáme z energie jejího ohnivého jádra, a hlava dosahuje do oblak.

Možnost tantrické praxe
S tantrickým učením se můžeme setkat v mnoha podobách. Jiný charakter mají kurzy párové tantry, jiný ženské skupiny, jiný skupiny smíšené. Můžeme se individuálně věnovat dechovým cvičením a prací s vlastní sexuální energií, na trhu je dostatek kvalitní tantrické literatury, která provádí řadou krásných rituálů (např. Margo Anand - Umění sexuální extáze a Umění sexuální magie) Najdeme u nás i kurzy tantrajogy, v současné době např. velmi populárního a účinného tantrického cvičení pro ženy "Mohendžodaro", můžeme zkusit zajít na tantrickou masáž či se ji sami učit provádět. V tomto smyslu je v Čechách skutečně velmi kvalitní nabídka "tantrického vzdělávání", rádi zde díky otevřenosti a zápalu pro věc bez předsudků pracují i zahraniční lektoři.

Tantrajóga pro ženy -Mohendžodaro.
Účinky těchto cvičení z dávné tradice jsou silné, i když samotné cvičení je velmi jemné. Skrze prožití fyzické pozice, ásány, se k ženě postupně dostává i obsah této pozice, vyplývající z moudrosti samotného těla. Výhodou je to, že se žena může vydat na tuto cestu sama, prožít své vlastní tělo a cestu bez rušivých vlivů, v intimitě sama se sebou. V určité etapě hledání je toto vnitřní ztišení a bezpečné útočiště nezbytné. Další výhodou je jemnost práce se sexuální energií pro ty, které si nejdříve chtějí prožít a pročistit svůj vlastní "chrám těla", než se vystaví konfrontaci s mužskou energií a vnějším světem. Sexuální energie je tu vnímána bez potřeby nahoty, čistě ve své energetické jemné podobě. Díky cvičení pánevního dna, práci s pánevní pumpou a celkovému oživení pánve, bříška, dělohy cíleným vedením dechu, se k ženě dostávají dávno odříznuté prožitky a emoce. Každá asana nese v sobě část ženského příběhu, ženského způsobu bytí. Od základního úkolu až po nalezení vědomého ženství. Děje se tak postupně, pocity a obsahy přicházejí tak, jak se mění pozice těla. Žena si tak s každou tělesnou pozicí a jejím prodýcháním, uvědomuje své omezení a bloky, prožije je a dostává se dál, aby konečně mohla objevit i své dary. Cílem cvičení je za prvé ozdravění ženství, napojení na nejsilnější energetický zdroj (který není v hlavě), nalezení své síly, a v konečném důsledku probuzení nové ženy. Ženy dávající, přející a pečující o vše živé. Pokud znovu nalezne tento stav, léčí sebe, rodinu i Zemi jen tím, že je přirozená. Je to krásný proces, který je umocněn cvičením a spolubytím s dalšími ženami. Toto vědomé cvičení, jež se stává vyživující meditací, provází ženu nejen v další možné tantrické praxi, ale i v běžném životě, mateřství, partnerství .


Tantrická masáž a léčení
Dotek v pozornosti
Pokud vnímáme opravdu svoje tělo a doteky, odpojíme se postupně od řízení mysli a svoji pozornost přesuneme k přítomnému prožit ku.. Pokud je pozornost toho, kdo nám dotek poskytuje věnována určité části těla, směřuje tam energie obou zúčastněných. Posíláme tomu místu společně vědomí. Děje se tak na úrovni celého těla, od hlavy, až po plosky nohou. V našem těle jsou riziková místa, energetické brány, které volají po pozornosti naléhavěji. Buď se tam energie nedostává, nebo se tam hromadí. Celotělní masáž v pozornosti je tak doslova průzkumným úkolem, přerozdělováním, harmonizací.Celý proces je zároveň meditací a spolubytím obou zůčastněných, při kterém vnímáme základní vjemy jako je dech, teplo, tlak, mrazení, příjemné vzrušení.Už takto provedená relaxační masáž celého těla, aniž bychom se zvláště věnovali erotogenním zónám či pohlaví, je tantrickou léčivou masáží.Nárůst energie -uvolnění v potěšení
Prožitek potěšení je vlastně vzbuzenou a vzrůstající energií, při čemž se tělo nestahuje, ale naopak se v důvěře otevírá. Někdy si nejdřívě musíme uvědomit, co tvoří naše hranice, co nás svazuje a brání v rozšíření. Pokud se uvolníme, odevzdáme se vyšší moudrosti těla, která není svazována kulturou naší výchovy, rodinnými přesvědčeními či předchozími zraněními. Napojíme se na spontánnost, autentičnost a pravdivost.. Zvláště u žen se pocity potěšení a radosti dostaví už na terciálních či sekundárních erotogenních zónách. Jsou to přesně ty oblasti, které sice nejsou přímo zdrojem, ale podporují tok energie . Zatímco u někoho se projeví při masáži plosek nohou, kotníků, u jiného najdeme zdroj např. na kostrči, učních lalůčcích, na šíji či vnitřní straně stehen. Jemná smyslná masáž podporuje naši radost a pozitivní prožívání těla. Fantazie, hravost a kreativita v doteku může být doslova elixírem pro unavenou duši. Potěšení, které vnímá naše tělo, z nás následně může vyzařovat ven pro jiné. , narozdíl od sebeobviňování či odpírání si až sebemrskačství, což je někdy průvodním jevem duchovních hledačů.

Intimní masáž - silný energetický zdroj
Když tělo volá SOS, je to nejsilnější zdroj k oživení, který je k dispozici. Pokud ovšem nepropadne tělo jakési letargii a neodpojí se. Tady pomůže trpělivost, pozorností, láskou a přijetím přilákat dotyčného nazpět k vnímání prožitku. Bez naléhání a jemně, abychom se pak mohli vrátit ke zdroji . K intimní masáži přistupujeme vždy až ve stavu důvěry a plného propojení srdcem. Jedná se o hluboký vstup do intimity člověka, který je vedený rituálně, s empatií a s úctou. Tantra využívá sexuální energie k prožitku, jenž by měl člověku navodit vyšší energetický stav, rozšiřující se postupně do celého těla. Věnujeme -li tedy pozornost pohlaví, tak v tomto rámci a s tímto záměrem. Tantra ze samé podstaty svého učení může vstoupit tam, kam běžná terapie nechodí. Prvním krokem je tedy zpracovat a dovolit si ono neznámo, přistupovat ke svému tělu posvátně a chápat prožitek potěšení a sexuální radosti jako nepopiratelné právo každé bytosti. Takto chápaná masáž není náhradou sexuálních intimních vztahů, ale velmi jemnou terapii na úrovni duše. Tento rituál nám dovolí prožít svoji sexualitu v čistém stavu bez osobního zatížení a partnerské manipulace. Cílem je zkvalitnění prožitku a jeho rozšíření do celého těla, objevení nových dimenzí v nás.

Sexuální magie a alchymie
Není ničím jiným než vědomou prací s touto nakumulovanou energií, která proudí páteří především k srdci a k centru vědomí až k vyššímu propojení na temeni .Její účinek je silný. Energie ohně, která dokáže vytvořit nový život, dokáže prosvětlovat naši intuici a dovoluje nám prožívat extatické meditační stavy, prorazí nevyjádřené emoce, dá svobodu hlasu, můžeme pocítit stavy propojení s celkem, splynutí, beztíže. Naše energetické tělo, pokud pustíme, pokud si to dovolíme, se rozšiřuje podobně jako při jiných tranzovních technikách daleko za hranici kůže, fyzického těla. V rovině tělesných vjemů se můžeme zaměřit na propojení jinové a jangové části sexuality, či jinak řečeno minusového a plusového bodu. Jiná místa těla a pohlavních orgánů znamenají ono ženské, receptivní sebenaplňující vnímání sexuality, jiná jsou při stimulaci plusová, aktivně výbojná, mužská. Pokud dokážeme vybalancovat jejich vnímání, dochází k jakési integraci uvnitř našeho těla, ke zcela novému prožitku silné energie, která nesměřuje k orgasmickému uvolnění, k výkonu či hmatatelnému výsledku s koncem, ale k rozšíření extáze až za hranice fyzického těla, za hranici známého. A rovněž k prožitku nepomíjivé plnosti a hojnosti. I když jde o pokročilejší stavy vědomí, v tantře jich může být právě díky silnému "zdroji" dosaženo velmi rychle u těch, kteří jsou vnímaví a mají zkušenost s nějakým druhem meditace. I když se může jevit v tomto pojetí člověk jako energetický čip, baterie s minus a plus, lidský tantrický rozměr dostává jakýkoliv riuál právě tím, že jsme v neustálém kontaktu se svým srdcem, laskaví, citliví a empatičtí . Tento prožitek extáze bez cíle a orgasmu je velmi ozdravný pro ženu i muže

Sexuální terapie traumat
V oblasti intimity neseme často nevědomá zranění a omezení, které se jako tělesný vtisk usazují do tkání těla v dané oblasti. Speciální léčení tedy znamená vnést znovu do těchto míst pozornost, čisté vědomí. Dotek, tlak či vibrace různé intenzity umožní evokovat a vyvolat dávno zasunutou emoci a přinést ji na světlo, prožít, uvědomit a např. pomocí dechu či hlasu ji vypustit. Mohou to být veškeré formy sexuální manipulace, zneužívání na fyzické či duchovní úrovni, porod či trauma z potratu. To vše se ukládá v tkáni, i když mysl tento atak dávno vytěsnila. Na našem prameni energie sedí pomyslný "žabák" a my o něm nevíme. Jedná se o velmi účinné a hluboké léčení, kdy klient již není v roli pasivní oběti, ale stává se zodpovědným za své léčení. Pokud žije v "polozamrzlém" stavu, sám začne dříve či později nutkavě pociťovat onen stav "nežití" či přežívání. Takovéto léčení nemusí mít nutně podobu dramat, jako spíše vědomé a klidné pozornosti, naslouchání, jež věnujeme klientovi a jeho tělesnému i případně evokovanému duševnímu prožitku. Vytvoříme tak bezpečný a srdcem podporujíci prostor pro prožití staré emoce, bez jakékoliv naší tzv. záchranné intervence. Po opakovaném léčení se může uvolnit proud pozitivní životní energie, který se projeví v mnoha oblastech jeho života a vitality, v novém prožitku sexuality, v jiném přijímání partnera atd. Pro ženy je často průlomem zcitlivění a návratu k vnitřní joni, tajemného bodu G a s tím spojený prožitek hlubšího vnitřního orgasmu namísto vnějšího prožitku vybuzeného drážděním klitorisu. Napojuje se na mnohem hlubší archetypální sílu, která jí byla zraněními či její vlastním stažením odepřena. Vliv takového bazálního prožitku na psychiku a stabilitu ženy, její plnosti a síly dávat, stále ještě není plně doceněn. Frigidní či nonorgasmická žena není neměnnou a vůbec ne nutnou diagnózou v procentuálních statistikách, je jen smutným dědictvím a výsledkem předávaného stavu ženství po stovkách let stažení se, skrývání, uzavírání před zraněním, odhalením či odsouzením. U mužů může být problémem ambivalentní vztah k vlastnímu penisu a mužské síle vůbec, pocity zahanbení a nedostatečnosti. Nesou si tak nevědomé dědictví vlastních matek, a vlastního útěku od síly a vlivu otců. Tantra v podobě doteku, rituálu uctění a přijetí, je účinným nástrojem k léčbě těchto nejhlubších nevědomých vzorců.

autor
Helena Křováková


Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek je zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz
www.mohendzodaro.cz

Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy http://www.mohendzodaro.cz/

Verze pro tisk Poslat tento článek přátelům
Komentář je vlastnictvím jeho autora. Neodpovídáme za jeho obsah.
   
Pro plánování kurzů a akcí, evidenci účastníků a rozesílání pozvánek používáme Seminar-CRM

Osho, reiki, tantra

webdesign-brno.cz