Uživatel:

Heslo:


Poslat heslo

Registrace!
Rubriky
 • ... (23.9.2013)
 • ... (2.9.2013)
 • ... (19.8.2013)
 • ... (22.7.2013)
 • ... (8.7.2013)
 • ... (24.6.2013)
 • ... (10.6.2013)
 • ... (27.5.2013)
 • ... (13.5.2013)
 • ... (29.4.2013)
 • ... (15.4.2013)
 • ... (1.4.2013)
 • ... (18.3.2013)
 • ... (4.3.2013)
 • ... (18.2.2013)
 • ... (4.2.2013)
 • ... (21.1.2013)
 • ... (7.1.2013)
 • ... (24.12.2012)
 • ... (10.12.2012)
 • ... (10.12.2012)
 • ... (26.11.2012)
 • ... (26.11.2012)
 • ... (13.11.2012)
 • ... (12.11.2012)
 • ... (6.11.2012)
 • ... (5.11.2012)
 • ... (30.10.2012)
 • ... (29.10.2012)
 • ... (29.10.2012)
 : 
Zasláno od Pranama dne 13.5.2013 0:00:00 (3453 otevření)

Rozhodla jsem se psát o čakrách, protože je to velmi zajímavé téma a sama se snažím se svými čakrami pracovat. Mám osobní zkušenost s proměnou a léčením čaker a chci se o ni podělit.


..... .......Přečtěte si práce napsané na konec školy MOHENDŽODÁRO, tantrajógy pro ženy...některé příběhy jsou hodně osobní, jiné se zase snaží zachytit teorii Mohendžodáro .....některé zveřejněné pod pseudonymem, jiné přímo pod autorm.....budeme je publikovat postupně, jedenkrát za čtrnáct dní jako seriál... .......

Čakry, harmonizace čaker, barvy, barevná terapie

| Kristýna Nečasová

Literatura: Virtue, D.: Léčení čaker, Pragma, 2008
Pratter H. M.: Barvy znamení a čakry, Fontána, 2007


Čakry znamenají ve staroindickém sanskrtu "kola" nebo "kruhy." Jsou to energetická centra. Mají podobu vírů energie v různých oblastech našeho těla. Na našem těle se jich nachází mnoho, ale většinou se zabýváme 7 hlavními čakrami. Ty se nacházejí v blízkosti žláz s vnitřní sekrecí. Běžným pohledem na tělo člověka čakry nevidíme, avšak můžeme je spatřit svým "vnitřním zrakem." Můžeme svůj zrak vytrénovat tak, že začneme vidět čakry a energetické obaly těla- auru. Každý má tuto schopnost, jen ji většina lidí nepoužívá a má ji zakrnělou.

Čakry jako energetické víry neustále nasávají a vyzařují energii. Naše myšlenky určují, o jakou energii jde, jak se cítíme, ale i co prožíváme. Způsobem myšlení k sobě přitahujeme různé druhy energie. Věci, na něž se soustředíme, např. peníze, duchovní růst, vztahy, atd. - působí na naše energetická centra. Podle tématu, na které právě myslíme, nebo kterým se zabýváme, pak čakra související s tímto tématem vypadá. Pokud máme temné a negativní myšlenky, čakra se zanese hustou a temnou energií. Pokud jsou naše úvahy láskyplné, pak všechny čakry pracují, jak mají a my zažíváme harmonii a blaženost.

Nejlepší je, pokud jsou všechny naše čakry přibližně stejně velké, čisté, tedy jsou v harmonii. Někdy máme některou z čaker velmi otevřenou, některé jiné naopak uzavřené nebo znečištěné. Hodně otevřená čakra nevadí, ale potom by i ostatní měly být takto otevřené.

Každé čakře je přiřazena jedna barva. Při meditaci na čakry, ale i při jakékoliv meditaci, či jen když se zklidníme, se nám před zavřenýma očima mohou objevit barvy. Tyto barvy jsou většinou barvy čaker. Mně se před očima objevuje nejčastěji fialová a zelená barva. Moje horní čakry jsou otevřené, takže mohu vidět nádhernou zelenou barvu jako jarní tráva- barvu srdeční čakry a nebo fialovou barvu korunní čakry. Ale moje "spodní" čakry, např. čakra solar plexu, je velmi "zanesená," takže žlutou barvu (náleží této čakře) jsem ještě při meditacích neviděla. Nyní dlouhodobě pracuji na oblasti hmotného zabezpečení, peněz, bezpečí, proto občas vidím nádhernou rudou barvu.

Jednotlivé čakry, související témata
1. čakra - Kořenová
Nachází se na spodním konci páteře, směřuje a otevírá se k zemi. Jak jdeme po páteři vzhůru, čakry se otáčejí rychleji. Nejpomaleji se točí 1. čakra, nejrychleji 7. čakra. Vibrace 1. čakry vytvářejí nádhernou červenou barvu. Čakra kořene je spojena s fyzickým bezpečím a ovlivňují ji tato témata:

-finance: peníze, úspory, účty, pojištění, loterie
-kariéra: pocit, jestli je pro nás práce "ta pravá," zda jsme za ni dostatečně finančně ohodnoceni
-bydlení: stěhování, pocit bezpečí, domov, atmosféra a energie domova, uspořádání (feng shui),
koupě nového bytu nebo domu
-fyzické bezpečí: pocit bezpečí nebo ohrožení
-uspokojení potřeb: dostatek jídla a ošacení pro nás a naše blízké
-majetek: dopravní prostředky, nábytek, šperky, pracovní vybavení

Pokud máme obavy o peníze, majetek, nenaplnění fyzických potřeb (viz 1. čakra na přiloženém diagnostickém obrázku), čakra se zmenší, zablokuje, ztmavne. Posedlost penězi, prací, nebo majetkem může čakru nepřirozeně zvětšit na úkor druhých čaker.


2. čakra - Sakrální
Druhá čakra se nachází v podbřišku, mezi pupkem a spodním koncem páteře. Má nádhernou oranžovou barvu. Čakry 2.-7. vyzařují na obě strany těla, energetické víry jdou na straně břicha i zad. Ale 1. čakra směřuje k zemi a 7. čakra k nebi. Sakrální čakru ovlivňují tato témata:

-touha po uspokojení fyzických potřeb: jídlo, pití, sex, vzrušení
-závislosti: na alkoholu, drogách, na jídle, nebo jiných látkách
-tělo: spánek, životní styl, zdraví, hmotnost, myšlenky týkající se vzhledu
-tvořivost: souvisí také s 5. čakrou, je zde určité propojení, tvořivost v umělecké oblasti (psaní,
malování, zpěv, pohyb, jakékoli tvořivé vyjádření)

Pokud se stresujeme vzhledem svého těla, nebo potlačujeme svou sexualitu, sakrální čakra se zmenší a zablokuje. Můžeme to cítit jako nepřirozenou apatii, nebo únavu. Když se ale nadměrně věnujeme svému tělu, jsme jím posedlí, čakra se může velmi zvětšit. Velké čakry nejsou problém, ale je potřeba je mít čisté a v rovnováze s ostatními.


3. čakra - Solar plexus
Třetí čakra se nachází dva prsty nad pupkem, v oblasti žaludku. Její barva je jasně žlutá. Čakru solar plexu ovlivňují tyto oblasti:

-síla a moc: strach z moci, touha mít větší moc, strach z autorit, posedlost silou a mocí, zájem o osoby
mající velkou moc, zážitky spojené s ovládnutím jinou osobou
-ovládání: strach z ovládání ostatními, strach ze ztráty kontroly, sebeovládání, touha mít kontrolu
nad danou situací nebo lidmi

Potlačování našeho přirozeného projevu, nadměrné použití autority v mládí a dětství, nebo nedostatek autorit může poškodit a zanést naši 3. čakru. Pokud jsme hodně autoritativní, bude naše čakra solar plexu hodně velká a otevřená.


4. čakra - Srdeční
Tato čakra se nachází uprostřed hrudníku. Je první z tzv. "horních" čaker, zabývajících se duchovními tématy. Dolní čakry se zabývají převážně fyzickým a hmotným světem. Srdeční čakra se točí středně rychle a má zelený smaragdový odstín. Spojená témata:

-mezilidské vztahy: vztah s matkou a otcem, prarodiči, sourozenci, dalšími členy rodiny, s milenci a
partnery, s přáteli, spolupracovníky, zaměstnavateli, učiteli, i s cizími lidmi
-láska: láska "božská," romantická a platonická láska, láska mezi rodinnými příslušníky
-připoutanost k lidem: závislost na člověku, nefunkční vztah založený na posedlosti či závislosti
na jiné osobě
-milosrdnost: a nemilosrdnost vůči sobě nebo jiné osobě, vůči zemi, národu, organizaci

Obavy ohledně dávání a braní lásky mají za následek zmenšení, znečištění a uzavření srdeční čakry. Někdy nás může přímo fyzicky bolet tato čakra, když se trápíme pro lásku. Cítíme bolest na hrudi, "bolí nás srdce."


5. čakra - Krční
Pátou čakru najdeme na krku, v blízkosti ohryzku. Má jasnou bleděmodrou barvu, točí se rychleji než srdeční čakra. Související témata:

-pravdomluvnost: k sobě, svým blízkým, známým, klientům, spolupracovníkům, nadřízeným
-komunikace: včetně zpěvu, psaného a mluveného projevu, umělecká tvorba, andělské přijímání
zpráv, učení jiných lidí
-schopnost říci si o své potřeby: svým blízkým, zaměstnavateli, spolupracovníkům, Bohu a sobě
samým

Strach z komunikace krční čakru oslabuje. Pokud Vám např. v dětství říkali, že jste moc malí, ničemu nerozumíte a tudíž nemůžete do ničeho mluvit, čakra se může zcela zablokovat. Potom když máte vyjádřit svůj názor, nebo říci něco pro Vás důležitého, "prostě to nejde," i když moc chcete. Strach je tak velký, že slova nevyjdou z úst. I tak moc může být zablokovaná krční čakra. Odblokování pak trvá různě dlouho a může jít "po vrstvách." Tedy že se čakra uvolňuje postupně.


6. čakra - Třetí oko
Šesté čakře se říká "třetí oko," protože je to centrum intuice a duchovního zraku. Pokud máme tuto čakru otevřenou, nasloucháme své intuici a svému vnitřnímu vedení. Má indigovou - tmavě modrou barvu. Témata:

-budoucnost: touha nebo nechuť vidět, co nás čeká, vize a vnuknutí
-minulost: pokud jsme byli v tomto nebo minulém životě pronásledovaní za své "nadpřirozené"
schopnosti (ženy byly často upalovány za "čarodějnictví")
-víra v duchovno: touha nebo nechuť vidět anděly, atd.


7. čakra - Korunní
Sedmá z hlavních čaker se nachází na temeni hlavy a je otevřená k nebi. Korunní čakra má nejvyšší úlohu v čakrovém systému lidského těla, otáčí se nejrychleji ze všech čaker. Má velkou úlohu pro jasnozřivost, schopnost přijímat informace a inspiraci z Vesmíru, od Boha, z kolektivního nevědomí. Ovlivňují ji tato témata:

-Bůh, Stvořitel: zda k němu máte blízko nebo v něj nevěříte, zlobíte se na něho, nebo máte neutrální
vztah
-náboženství: negativní či pozitivní zkušenosti
-Božské vedení, víra: náš postoj k přijetí pokynů z Univerzálního zdroje
Harmonizace čaker pomocí automatické kresby
Pokud jsou naše čakry v nerovnováze, cítíme se vykolejení, unavení, témata našeho života jsou v nevyvážená. Proto se snažíme, aby čakry byly v rovnováze jak svou velikostí, tak i čistotou. Dají se použít různé způsoby harmonizace. Jsou jimi např. různé meditace, motlitby, afirmace (pozitivní věty, které si opakujeme), atd. Mám dobrou zkušenost s diagnostikou a harmonizací čaker pomocí automatické kresby. Ukázky jsou na přiložených obrázcích.

Nejdříve nakreslíme diagnostiku všech čaker najednou (1. obrázek). Potom si můžeme vybrat např. nejvíce problematickou čakru a pracovat na ní, harmonizovat pouze ji. (obrázky 2. a 3.)

Moje zkušenost s vyrovnáním a harmonizací 2. čakry je taková: Při kresbě mých čaker byla 2. čakra v nepořádku, zablokovaná, znečištěná. Pracovala jsem na čakrách sama doma, i při skupinových kursech. Při práci ve skupině je léčení mnohem silnější, než když kreslíme sami. Pokud se více lidí soustředí na jedno téma a dodává mu energii, energie se mnohonásobně zvýší. Při jednom skupinovém kreslení mi k obrázku přišla zpráva: "Potřebuješ hodně sexu. Ale obtěžuje Tě to, nechceš si to dovolit." A potom doma něco ve mně "přepnulo," jako když zmáčknete spínač a najednou se rozsvítí. Přišla myšlenka: "Tak dobře, když to potřebuju, tak si to dovolím." Když jsem potom nakreslila stav mých čaker, hodně jsem se divila, že 2. čakra je vyčištěná. Jen tato "pouhá změna v myšlení" způsobila, že se čakra otevřela a začala pracovat.

Poznala jsem velmi rychle, že je čakra harmonická. Mám nyní velkou chuť na sex, nezlobím se na sebe, že ho potřebuji a jsem schopná si o něj říct.

Harmonizace čakry může trvat dost dlouho, pokud jsme měli dlouho negativní přístup k tématům, jež jí náleží. Určitě ale stojí za to na vyrovnávání čaker pracovat, protože pokud nepřitéká dostatek energie k čakře, můžeme mít zdravotní problémy orgánů spojených s určitou čakrou. Např. při hodně autoritativním přístupu v rodině může mít dítě problémy s žaludkem, který náleží ke 3. čakře. Tato čakra má souvislost s mocí a ovládáním.


Barvy, barevná terapie
Už od mala mě velmi zajímaly barvy. Jak se měnila moje rodinná a osobní situace, měnila se u mě oblíbenost určitých barev. S odstupem a znalostí čakrového a barevného systému vidím souvislost mezi oblíbeností a antipatií k určité barvě a podvědomou touhou pomoci čakře, které se nedostávalo energie. V období dospívání jsem neměla možnost projevit svůj názor, moje 5. čakra komunikace a projevu byla zablokovaná. V té době jsem byla intuitivně "utopená" v modré barvě. Žádnou jinou barvu jsem nenosila, jen tmavě a světle modrou. Časem jsem vyhledávala už jen světlou-nebeskou modrou. V ní jsem se cítila nejlépe.

Když jsem odešla z domu na vysokou školu, moje "modré období" skončilo. Najednou přišla červená barva, protože začátek studia byl velmi náročný a potřebovala jsem fyzické bezpečí, řešila jsem otázku zabezpečení, bydlení, potravy. To trvalo asi dva roky. Potom jsem se zamilovala a řešila nejvíc vztah. Další dva roky jsem oblékala pouze růžovou barvu. Růžová se přiřazuje vedle zelené k srdeční čakře, čakře vztahů.

Až do svých 25 let jsem doslova "nenáviděla" oranžovou a žlutou barvu. Moje nepřijetí sexuality souviselo s 2. čakrou a odmítáním oranžové barvy, která k ní náleží. Problémy z domova s autoritou a přílišným použitím síly a moci se odráželo na "nenávisti" žluté barvy (barva 3. čakry). Pokud jsem si oblékla na sebe něco žlutého, dělalo mi to fyzicky špatně.
Když jsem začala jezdit na tantrické a různé další semináře, kde jsme meditovali a cvičili energetická cvičení, moje "nenávist"žluté a oranžové barvy se začala zmenšovat. Bylo pro mě překvapení, že jsem pomalu začala nosit oranžovou barvu. Nyní je mojí "nejoblíbenější" barvou. Moje druhá čakra je otevřená a pracuje. Vztah k žluté se pořád lepší a už toužím po žlutém oblečení. Moje 3. čakra ale pořád není v pořádku. Tato čakra bývá nejvíce zablokovaná. Pořád ještě nepřijímám svou sílu a moc. Mám z ní strach a neumím ji použít.

Myslím, že každý člověk podvědomě ví, která barva je pro něj "nejléčivější." Mojí barvou je růžová. Když mám těžké období nebo se zabývám něčím obzvlášť složitým, halím se do ní. Proto jsem vybrala termín "barevná terapie," protože barvy nás mohou léčit. Je velmi důležité, jakými barvami jsme obklopeni, jaké barvy používáme ve svém okolí a na oblečení. Každá barva vibruje na určité frekvenci a tato frekvence působí i na naše tělo a psychiku. V následujícím přehledu uvádím barvy čaker a jejich působení.

Červená
Je základní barvou, proto je velmi důležitá. Červená je pohonem, dodává energii, abychom zvládli pozemský život. Kdo odmítá tuto barvu, chybí mu dostatek energie. Možná mu chybí i dostatečné uzemnění (barva 1. čakry) a jeho první obal aury může být poškozen.

V období matriarchátu byly Bohyně označovány červenou barvou. Dříve bylo barevné oblečení určeno pouze vrchnosti. Do tkaných koberců chudých bylo zakázáno vetkávat červená vlákna, protože červená znamenala bohatství a život.
Červená je však i barvou smrti a krve. Popravčí mívali červený hábit, ďábel byl vždy zobrazován v červené a černé. Červená představuje i agresi. Ta je v naší společnosti tabu, není jí dáván volný průchod. Avšak agrese je naším důležitým pohonem. Sílu pohonu přirovnaného k agresivitě potřebujeme již jen k tomu, abychom ráno vstali. Odstín červené je měřítkem vzteku.

Červenou můžeme využít ze zdravotního pohledu při chudokrevnosti, k obnově buněk, při mentální anorexii, svalové slabosti, při nepravidelné nebo chybějící menstruaci, a při všem, co chceme oživit a stimulovat. Červená zahřívá, mobilizuje tělo. Odstraňuje zácpu, stejně jako sužující strach ze života. Barva však napomáhá zánětům. Kdo trpí na záněty, měl by s ní zacházet opatrně.

Oranžová
Je to nádherně pozitivně ladící barva a měla by být využívána co nejčastěji, protože povzbuzuje a rozveseluje. Posiluje mužskou, aktivní sílu a pomáhá při zvládání každodenního života. Dodává potřebnou sílu k prosazení. Cítíme-li se slabí, ukazuje to na nedostatek mužského potenciálu. Oranžová přináší pocity štěstí.
Oranžová je barvou druhé čakry a má souvislost s pohlavními orgány. Můžeme ji použít při anémii, únavě, při poruchách krevního oběhu, ledvinových onemocněních, alergiích, nedostatku energie. Také se dá použít při stavech strachu, psychóze, depresi a chybějící radosti ze života. Oranžová napomáhá látkové výměně a hospodaření s vápníkem.

Žlutá
Je nejjasnější a nejvíce extrovertní barvou. Žlutá je barvou ducha a citů, barvou 3. čakry. Stejně jako oranžová je mužskou barvou. Solar plexus je sídlem vegetativního nervového systému, proto žlutá uklidňuje náš nervový systém. Pokud nám chybí energie a radost ze života, použijeme žlutou. Léčivá žlutá nám dává křídla, přináší radost a veselou mysl, napomáhá koncentraci, působí proti depresím, léčí únavu.

Žlutou můžeme nasadit při nedostatečné funkci štítné žlázy, nervových onemocněních, oslabení sebedůvěry, při poruchách jater (jež bývají odpovědny za akné a celulitidu), a při kolísání nálad. Posiluje nervový systém i ducha, je účinná i při ztrátě paměti a problémech s učením.

Růžová
Je barvou srdce, oslovuje srdce a city. Růžovou je symbolizována láska, náklonnost, oddanost. Intenzita růžové kolísá mezi poměrem červené a bílé. Červená je mužskou barvou, bílá ženskou. Každý člověk v sobě skrývá části obou pohlaví. Proto je růžová vhodná k řešení a vyrovnání tohoto tématu.

Je barvou 4., srdeční čakry. Pokud nám v auře chybí růžová, může nám chybět láska k sobě samým. Tehdy se podvědomě začínáme oblékat do růžové. Velké preferování růžové však přináší stav, kdy se pohybujeme "na růžovém obláčku" a jsme mimo realitu. Tento stav se dá změnit pomocí červené barvy. Růžová razí především cestu k naší duši. Používáme ji při rozladění srdečního rytmu, mysli, tíži u srdce, při úzkosti, oslabení sebedůvěry a při smutku. Má dobré výsledky při angíně pectoris.

Zelená
Je barvou přírody, klidu. Je složena z různého poměru ženské modré a mužské žluté. Tato barva nádherně léčí, protože sjednocuje mužské a ženské prvky a tím nás vede k našemu středu. Se zelenou se nám lépe dýchá, protože barva uklidňuje průdušky.

Zelená náleží k srdeční čakře, společně s růžovou. Pokud otevřeme svou srdeční čakru a začneme přijímat své city, odmítání růžové barvy zmizí.

Barvu můžeme použít při astmatu, kašli, záchvatovitých křečích, nervovém vypětí, zánětech kloubů, při dně, artróze, poruchách vidění a společně se žlutou při onemocněních trávicího traktu. Zelená uklidňuje a utišuje bolesti. Zmírňují se jí chronická onemocnění a bolesti.

Modrá
Modrá je spojována s nocí, tmou. Bleděmodrá je barvou krční čakry, tmavomodrá patří k čakře třetího oka. Pokud je porušena bleděmodrá aura, projeví se to v oblasti krku. Pokud je narušena tmavomodrá aura, značí to poruchu hormonálního systému, problémy může mít i hypofýza.

Modrá je ženskou barvou. Muži na sobě často nosí modrou, možná se podvědomě pokouší prožívat ženský aspekt. Modrá odvádí přebytečné mužské síly u žen i u mužů.

Lidé trpící depresemi často dávají přednost tmavomodré. Na rozdíl od žluté však tato barva vyzařuje spíš dovnitř. Proto by se depresivní lidé neměli do ní příliš oblékat. Tmavé barvy představují zvnitřnění, neměli bychom je odmítat, ale volit je s rozvahou. Tmavé odstíny potřebujeme stejně jako světlé.

Modrou používáme při akutních bolestech, při bolestech hlavy, krku, šíje a ramen, při krvácení z nosu, kolikách, při zánětech zubů a čelistí, při poruchách zraku. Snižuje krevní tlak, redukuje nadměrnou aktivitu a přináší uklidnění a uvolnění.

Fialová
Je nejvyšší inspirací, náleží ke korunní, 7. čakře. Je smíchána z ženské modré a mužské červené. Pokud nám v auře chybí fialová, uvízli jsme hluboko v pozemské sféře. Sedmá čakra souvisí s meditací, spojením s Vesmírem, se sny. Pokusy ukázaly, že snové obrazy jsou bohaté na fantazii a mají velkou vypovídací schopnost, když je snící vystaven záření fialového světla.

Fialová působí příznivě na slezinu, pomáhá při migréně a neurologických potížích. Tato barva je vhodná při nasměrování na spirituální cestu, inspiruje a dává schopnosti přerůst sám sebe. Léčebná fialová by neměla být použita při nervové podrážděnosti epilepsii, protože aktivizuje nervovou činnost mozku a mohlo by dojít k výboji v mozkových nervech.


Práce se mi psala dobře. Dozvěděla jsem se při ní nové informace, i když se tématem zabývám delší dobu. Pomohla mi utřídit znalosti a získat náhled.


Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek je zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz

www.mohendzodaro.cz
Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy http://www.mohendzodaro.cz/

Verze pro tisk Poslat tento článek přátelům
Komentář je vlastnictvím jeho autora. Neodpovídáme za jeho obsah.
   
Pro plánování kurzů a akcí, evidenci účastníků a rozesílání pozvánek používáme Seminar-CRM

Osho, reiki, tantra

webdesign-brno.cz