Uživatel:

Heslo:


Poslat heslo

Registrace!
Rubriky
 • ... (23.9.2013)
 • ... (2.9.2013)
 • ... (19.8.2013)
 • ... (22.7.2013)
 • ... (8.7.2013)
 • ... (24.6.2013)
 • ... (10.6.2013)
 • ... (27.5.2013)
 • ... (13.5.2013)
 • ... (29.4.2013)
 • ... (15.4.2013)
 • ... (1.4.2013)
 • ... (18.3.2013)
 • ... (4.3.2013)
 • ... (18.2.2013)
 • ... (4.2.2013)
 • ... (21.1.2013)
 • ... (7.1.2013)
 • ... (24.12.2012)
 • ... (10.12.2012)
 • ... (10.12.2012)
 • ... (26.11.2012)
 • ... (26.11.2012)
 • ... (13.11.2012)
 • ... (12.11.2012)
 • ... (6.11.2012)
 • ... (5.11.2012)
 • ... (30.10.2012)
 • ... (29.10.2012)
 • ... (29.10.2012)
 : 
Zasláno od Pranama dne 8.7.2013 0:00:00 (2487 otevření)

Současný svět, svět 21. století se některým z nás jeví jako velmi polaritní a zároven ametrický. Na jedné straně stojí vysoce rozvinuté technologie ve všech oblastech lidského poznání, obrovské množství dostupných informací, které umožnují zkvalitnit život a na druhé straně je život člověka jako takového, jeho pud sebezáchovy, snaha neutopit se v množství těchto informací a zmatku z nich, neztratit sám sebe, ale zároven najít něco, co se může jevit jako dávno přežité, neživé, přesto někde ukryté, prapůvodní tajemství lidství, nebo také ženství, jež čeká na svoji renesanci a co nám tyto nové objevy aspon částečně odkrývají. Bezrozměrnost poznatků a postupně poznaných souvislostí s naší prapodstatou je úžasná a fascinující, přesto vyžaduje cestu a hledání. Jako takovou cestu poznání mystických a zároven reálných prožitků jsem si vybrala jako jednu z cest cestu Tantrajogy - sestavu Mohendžodáro.


..... .......Přečtěte si práce napsané na konec školy MOHENDŽODÁRO, tantrajógy pro ženy...některé příběhy jsou hodně osobní, jiné se zase snaží zachytit teorii Mohendžodáro .....některé zveřejněné pod pseudonymem, jiné přímo pod autorm.....budeme je publikovat postupně, jedenkrát za čtrnáct dní jako seriál... .......

Tajemství života - 5. asána, aspekt Matka, polarita Smrtka

| Radka Sýkorová |

Autorka článku je akreditovanou cvičitelkou Mohendžodáro.

V prvotních společnostech hrála žena významnou úlohu, dá se říci i božskou roli. Přesto každý polaritní stav si časem vyžádá svoji protiváhu. Možná proto se současný svět jeví převážně mužský. Nicméně rozvoj nehmotného přenosu informací, rozvoj vědních disciplín zkoumání nehmotných procesů, vesmíru a energetického působení dává velkou naději, že lze dospět k rovnováze ženského a mužského aspektu, ve všech protipólech a oblastech života. Z podstaty jsou právě výše jmenované oblasti vědy silně jinové a zdá se, že jejich perspektiva je stále větší. Zároveň si stále více žen uvědomuje nemožnost stálého zvyšování své mužské stránky a udržení tohoto mužského nastavení v práci nebo ve společnosti, aniž by to mělo dopady na jejich zdraví, rozvoj a spokojenost. Hledáme tedy alternativu. Hledáme možnosti jak vyjádřit náš vrozený ženský pohled na věci, jak žít jako žena, jak být žena vědomá, která zná svoji sílu, která umí plně žít minulost, současnost i budoucnost. Každá z nás touží ovládat ženskou sílu, nikoli být feministka, chce být přitažlivá, originální, smyslná, osobitá, v souladu se svým vzhledem a vnitřní krásou. Cestou k tomu všemu může být i kompletní sestava 36 asán Mohendžodára, technika kultivace ženy na fyzické, duševní i duchovní úrovni.

Jednou ze zákadních asán je 5. asána Tajemství života, poslední z Nebeského mateřského okruhu. Žena je zde představena v poloze MATKA a SMRTKA. Mužský protipol je zobrazen jako OCHRÁNCE a ve svém protipolu NIČITEL, NÁSILNÍK. Každá asána i tato pracuje s pozicí fyzického těla, uvědoměním si pánevního dna, ovlivňuje dech a výdech, pokoušíme se skrze ni prožít příslušnou emoci. MATKA, asociace stvoření, radosti, zrození, začátku, bezpodmínečné lásky. SMRTKA, asociace zániku, žalu, smrti, konce a absolutního strachu. Každá žena prožívá své malé denní radosti a bolesti i velkou lásku a žal, o kterých jsme přesvědčeny, že nás potkají jen jednou za život. Podle východních filozofií každá smrt znamená zrození a počátkem každého zrození nastává smrt. Cvičením Tajemství života se osvobozujeme od závislosti na extrémní radosti a vášni pro nové a nové začátky a zbavujeme se obav z neznámého, ze smrti, z nepředvídaných konců. Ke cvičení není třeba speciální místo, citace ze skript Tantrajogy - Mohendžodáro:"Nepotřebuješ chodit do chrámu. Tvé ženské tělo je chrám. V tobě se zrodí bohyně." Cvičení a prožívání asány nám dává pocit uvědomění si svého těla a duše a jejich sepjetí kdykoliv a kdekoliv.

Z psychologického hlediska jde o vyšší stupeň integrace osobnosti, posilování sebeúcty a zreálnění sebehodnocení. O integrované osobnosti se hovoří jako o ideálu psychického vývoje. "Integrovat zde - obdobně jako v matematice - znamená spojovat, spojit, sjednocovat, sjednotit v jeden jediný funkční celek. Termínem "integrace osobnosti" se pak rozumí její kompaktnost, celistvost. Psychologové zde měří nejen tuto výslednou psychologickou charakteristiku (integrovanost osobnosti), ale i její dílčí aspekty - např. koherenci a kongruenci. Koherence (spojitost) může být vertikální či horizontální. U vertikální koherence jde o propojenost snah, záměrů a cílů "vyššího řádu" s těmi, které jsou řádu nižšího. U horizontální koherence pak o souvislost snah na téže úrovni mezi sebou. Kongruencí pak rozumíme soulad chování se sebepojetím", citace z článku Kdy je člověku dobře? vyšlo v časopisu Psychologie dnes, X.ročník, 2004, č. 10, s. 20 - 22, prof. Jaro Křivohlavý. Cvičení a prožitek v asáně nazvané "Tajemství života" umožňuje uvědomit si propojení mezi jmenovanými úrovněmi.

Asána Tajemství života MATKA se fyzicky provádí ve stoji s mírným podřepem, s rovnými zády. Ruce jsou uvolněně sepnuty u sebe ve špetku před břichem, resp. harou, mírně předkloněná hlava, nádech, obr. 1. Ruce zatlačí do špičky směrem dopředu. Použijeme pánevní pumpu a dech je směřován do hary. V duševní rovině, somatopsychologické, je zrak upřen do špetky rukou, lastury, k zárodku života, s energetickým vysíláním lásky, obr.2. Duchovně prožíváme a uvědomujeme si pokoru, soucit, pochopení, procítění a přijetí, úctu k životu a touhu sdílet, obr.2. Postoj nám dává možnost si uvědomit a plně prožít hrdost, naši důstojnost a obdiv k rodícímu se životu. Poznáváme, že se lze odevzdat osudu vědomě, s procítěním vlastní hodnoty.

Obr. 1
Obr. 2
Polarita SMRTKA ve fyzickém postoji a ve výdechu se cvičí tak, že ruce v sepjetí špetky přetočíme dovnitř, hřbety palců položíme na stehna, prsty směřují do klína, horní polovina těla se v předklonu schoulí ke kolenům, hlava je sklopena ke kolenům, čelo se jich dotýká a kolena jsou lehce pokrčena, do mírného podřepu, obr.3. Použijeme pánevní pumpu. V duševní rovině, jsou oči zavřeny s plným prožitkem nastávající temnoty a odevzdání, obr. 4. Duchovně prožíváme a uvědomujeme si nekonečnost odevzdání a ničeho. Mantra zní ano-ano-ano.

Obr. 3Obr. 4

Jako matka prvorodička si vzpomínám na první pocit radosti a jistoty nového života ve mně ve chvíli, kdy jsem bytostně pocitila, že jsem těhotná. Dalším pocitem byla obrovská touha dávat světu radost, hrdost a odhodlání zvládnout cokoli. Neznala jsem tehdy výše popsanou asánu, ale několikrát za den jsem pokládala ruce dlaněmi přes sebe na místo hary a posílala svému dítěti bioenergetické teplo a lásku. Představovala jsem si společný nový život a časem jsem i cítila pohyb a komunikaci se mnou na fyzické úrovni a i na úrovni představy jemnohmotných těl. Všechny pocity mi dodávaly sílu, jistotu a naději, že byt bez materiálních prostředků, bude tato část života velmi obohacující. Do narození dcery jsem zvládla najít bydlení a zajistit si dostatečné finanční příjmy. Nastalo období velké práce, ale i radosti, štěstí a bezpodmínečné lásky k novému člověku. Ale zákony polarity a synchronicity stavů na sebe nedaly dlouho čekat.

Polarita SMRTKA se ohlásila. Schoulená na zemi v bytě, v nočních hodinách jsem těžce prožívala přítelovu nemoc - rakovinu. Smrt byla blízko. Náš vztah se rozpadal díky zoufalství nás obou. Nevěděla jsem, kde hledat sílu. Rakovina přítele naprosto znehybnila, po lécích mu vypadaly vlasy, ztrácel pamět a stával se netečným, apatickým. Ve chvíli kdy stisk jeho ruky povolil jsem nedokázala ani plakat ani křičet. Prožila jsem stav naprosté nehybnosti, nechutenství, upřeného pohledu do mrtvých nehybných očí, propasti a odevzdání. Jediné co mne ze stavu těžké deprese vytrhávalo, udrželo při zdraví a postavilo mi most zpět k životu byl pláč a úsměv nedávno narozené dcery. SMRT i ZROZENÍ, KONEC i ZAČÁTEK, ZÁNIK i POČÁTEK si v tomto období mého života podaly ruce. Každý pohyb byl bolestí beze smyslu, s žalem nad ztrátou a zároven byl radostný pro lásku k mému dítěti a naši společnou budoucnost. Každodenní rutina, tisíce pohybů, obyčejných "asán"obrušovalo extrémní emoce a pomáhalo mi dosáhnout duševní rovnováhy a najít nový rozměr na duchovní cestě. Nevědomě jsem prožívala všechny úrovně asány Tajemství života. Spojení rukou před harou, když jsem chovala dítě, schoulená záda a sepjaté ruce v bolesti a bezmoci. Bez znalosti a současného alternativního filozoficko-psychologického vzdělání to bylo období dezorientace a malé naděje.

Praktický život mi nastavil zrcadlo, že ani nejvyšší akademické vzdělání často nepomáhá ve zvládnutí silných emočních stavů, které by se později neprojevily na zdravotním stavu. Nalezení nové rovnováhy bylo časově, fyzicky i energeticky náročné. Po několika letech práce a hledání alternativních cest k harmonickému životu, jsem došla k jogovým cvičením, psychodynamickému poradenství a východním filozofickým směrům, Celý komplex těchto znalostí umožňuje holistický přístup k člověku, v moderní psychologii jde o obor gestalt terapie, který v současném světě dává jistou naději, že lidé dokáží zvládnout sami sebe a svůj vývoj a také ho harmonizovat s přírodou a přirozeným kosmologickými cykly a zákonitostmi.

Nicméně až tantrajoga, sestava Mohendžodáro začala jako jedna z mála ukazovat, učit pohled a prožívání jednotlivých ženských poloh. V každé asáně a jejích prožitcích jde o to, připravit či uvědomit ženu o možných variacích života tak, aby až ve skutečnosti nastane její příběh, si byla vědoma svých možností, jak vše zvládnout, aby si zachovala své ženství a dokázala vždy hledat sílu nekonečného života a jeho tajemství v sobě samé.

Absolutno zrození i smrti, aspektu matky a smrtky, asány TAJEMSTVÍ ŽIVOTA nám umožní prožít a nalézt jednu z krajních mezí sebepoznání. Z hluboké meditace v asánách lze čerpat pozitivní afirmace pro problémové situace, které díky nim můžeme zvládat bez zbytečné bojovnosti, zpupnosti, nadbytečné mužskosti, zranitelnost, slabosti a bez ztráty něhy. Střídáním asán a jejich poloh pocitujeme neustálý koloběh života a jeho tep. Koloběh je příslib budoucnosti. Budoucnost nemusíme prožívat v kruhu, který vede ke ztrátě nadšení, duševního mládí, v konečném důsledku k depresivním stavům a stavům marnosti. Pokud se v koloběhu dokážeme vzdělávat a pracovat na osobním rozvoji, například alternativními cestami fyzických cvičení, meditací a neortodoxními přístupy ke vzdělanosti, pak budoucnost znamená kruhový pohyb po spirále, v lepší kvalitě a uvědomění. Mezi takové cesty patří například Tantra joga-Mohendžodáro, Mind Map - kreslené myšlenkové pochody, Daseinsanalýza, prožitek masáže KATA AMMA, moxování, Dornova a Feldenkraisova metoda, relaxační aromaterapie, barevná terapie, Dunkelterapie, bioenergetický balancing a další.

V období mého mateřství a těžké životní zkoušky jsem byla nezkušená dětská matka, žena bez opory a duchovního zázemí. Bylo těžké sama hledat opěrné body, neboť dostupné terapie ordinovaly medikamenty nikoli vnitřní zdroj síly. Situaci jsem zvládla asi jenom díky absolutnímu odevzdání se přirozenému pudu sebezáchovy a víře v lásku. Na své cestě takzvané divné ženské jak mne posuzovala tehdejší společnost, jsem začla potkávat další ženy, které se mi jevily příjemně "divoké" nebo lépe řečeno přirozené a moudré. Ty se mi staly oporou a zároven mne dovedly k matce největší, Zemi či chcete-li přírodě. Společně jsme prosperovaly z pocitu sounáležitosti k sobě navzájem a k Přírodě Matce. V meditacích jsme vnimaly vůni jarního deště, naslouchaly jsme šumění listí, chutnaly lesní ovoce, léčily bylinkami a v kuchyni se společně vracely k živé stravě. Toto společenství mi dalo dospět k moudrosti a širokému láskyplnému srdci. Pochopila jsem, že ne pokrevní vztahy, ale vyjádřená láska jsou živiteli ženství a MATKY v nás. Pro krásný ženský život je důležitý pocit svobody a možnost vyjadřovat lásku. Asána Tajemství života v první poloze mi tyto nabyté pocity z kruhu maminek a jejich dětí vždy připomene a vrátí, z těch Šťastných let, kdy jsme chovaly naše děti ve svých spojených rukách před harou, tak jak poloha naznačuje. Všechny jsme se cítily matkou a pevnou oporou všech. První poloha v sobě toto všechno obsahuje.

Zároven jsme bojovaly se SMRTKOU sebe samé. Hledaly jsme cesty jak se vracet k sobě domů a oživovat svoji duši. V kruhu žen jsme navzájem pečovaly o děti té druhé, aby každá z nás mohla být sama se sebou a jít tak na nedělní procházku ve svých šatech dívčích snů. Krok za krokem jsem realizovaly svá přání. Svět se pro nás i naše děti stával barevný a zábavný. Ted jsou už děti velké, ale každá z nás zná svou cestu domů, k sobě, k hlubší integrované osobnosti. Jednou z těchto cest je i cvičení Mohendžodáro. Rytmus dechu a provedení asán nás spojuje a posiluje pocit někam patřit, pocit opory a nové inspirace.

Tím že každá z žen je jiná, dává tak stejným asánám jiný autentický rozměr a dotváří tak společnou barevnou energii. Vzájemné interakce přirozených tvůrčích sil zúčastněných žen pak povyšují fyzické cvičení těla na uvolnující terapii skupiny. Dochází tak ke chtěnému a kultivovanému ovlivnování na psychické, spirituální, mentální, emociální a ekonomické úrovni.

Celek cvičení tantrajogy Mohendžodáro považuji za ucelenou a komplexní cestu osobního rozvoje ženy. Jeho terapeutická a relaxační účinnost se zvyšuje díky možnosti chráněného prostředí a harmonizovaného složení skupiny, která spolu začne studium a prochází jeho jednotlivými fázemi bez narušení kompatibility. Jednotlivé asány a jejich rozložené polohy při správném provedení byt na fyzické úrovni ovlivnují psychické vzorce a emotivní prožívání sama sebe a uvědomování si já s já a v okolním světě. Toto vědomí se v praktickém životě projevuje vyšší schopností empatie a vzájemného soužití, dosahování cílů a životního naplnění. Možnost cvičení v základních či rozšířených polohách, přizpůsobení frekvence cvičení a jeho hloubky, celkově tato variabilita dobře a dostatečně odpovídá potřebám současné ženy a nenásilným způsobem tak dokáže podpořit individualitu každé z nás, bez omezení dodatečnými pozuzováními a úpravami.

Léčebné vlivy na ženské tělo jsou nesporné. Po dvou letech jsem na fyzické úrovni trvale překonala silnou a bolestivou menstruaci a její nepravidelnost. V oblasti psychické jsem vděčná za podporu a nasměrování v rozvoji strukturováné práce se ženskou duší, což je oblast, v níž jsem byla v začátcích své práce vedena zcela intuitivně nebo náhodně. V profesním životě pocituji jisté uvolnění ve vztahu k mužům-manažerům, vyhlazení vzájemných antipatií a z mé strany větší pocit mateřské laskavosti vůči všem kolegům i vůči všem nedokonalostem našeho oboru podnikání, lépe na duševní úrovni zvládám strašáky jako je ekonomická krize a její dopady, nebo možnost ztráty zaměstnání či změny šéfa. Obecně pociťuji vnitřní klid a smíření, laskavost a důvěru v sama sebe. Věřím, že celek Mohendžodáro má co říci všem ženám toužícím po osobním duchovním i fyzickém rozvoji a kultivaci a že je základním kamenem návratu k harmonii, čistotě a mystice ženství.

Přebírání článků bez svolení provozovatele těchto stránek je zakázáno. Pro možnost publikování tohoto článku na vašem serveru nás prosím kontaktujte do kanceláře emailem na info@sugama.cz
www.mohendzodaro.cz
Oficiální website tantra jógy pro ženy, MOHENDŽODÁRO, přímo u zakladatelky MUDr. Moniky Sičové. Kompletní nabídka kursů. Vše o tantra józe pro ženy http://www.mohendzodaro.cz/

Verze pro tisk Poslat tento článek přátelům
Komentář je vlastnictvím jeho autora. Neodpovídáme za jeho obsah.
   
Pro plánování kurzů a akcí, evidenci účastníků a rozesílání pozvánek používáme Seminar-CRM

Osho, reiki, tantra

webdesign-brno.cz